Category Archives: Giải pháp & Hệ thống

Ozone có thể tiêu diệt E. Coli trong nước & thực phẩm

e coli

Escherichia coli (E. coli) là một nhóm vi khuẩn lớn và đa dạng, thường sống trong đường ruột của con người và động vật. Hầu hết E. coli đề vô hại, trở thành phần thiết yếu xây dựng đường ruột khỏe mạnh. Tuy nhiên, một số vi khuẩn E. coli có khả năng gây bệnh […]

Ozone trong xử lý nước

ozone 1

Ozon hóa hoạt động như thế nào?  Ozone là một chất khí màu xanh lam nhạt bao gồm ba nguyên tử oxy (O3). Ozon hóa là một phương pháp xử lý nước trong đó ozone được tạo ra tại chỗ và đưa vào nước để loại bỏ một loạt các hợp chất hữu cơ và vi sinh vật. Sự […]