Ozone có thể tiêu diệt E. Coli trong nước & thực phẩm

e coli

Escherichia coli (E. coli) là một nhóm vi khuẩn lớn và đa dạng, thường sống trong đường ruột của con người và động vật. Hầu hết E. coli đề vô hại, trở thành phần thiết yếu xây dựng đường ruột khỏe mạnh. Tuy nhiên, một …