Category Archives: Môi trường

Nhựa và sự cần thiết của việc xử lý rác thải nhựa

rac thai nhua scaled

Thế giới sản xuất hơn 400 triệu tấn nhựa mỗi năm . 5 nghìn tỷ mỗi năm và 10 triệu mỗi phút. Đó là lượng túi ni lông được tiêu thụ trên toàn thế giới. Theo đúng nghĩa đen, chúng ta có thể quấn tất cả những chiếc túi nhựa này bảy lần trên khắp thế giới mỗi giờ và bao phủ một diện […]